سبد خرید

مجله داتریس

معرفی پروژه میکروسرویسی دامیک ( Domic ) ، قسمت دوم

معرفی پروژه میکروسرویسی دامیک ( Domic ) ، قسمت دوم

معرفی پروژه میکروسرویسی دامیک ( Domic ) ، قسمت دوم
معرفی پروژه میکروسرویسی دامیک ( Domic ) ، قسمت اول

معرفی پروژه میکروسرویسی دامیک ( Domic ) ، قسمت اول

معرفی پروژه میکروسرویسی دامیک ( Domic ) ، قسمت اول
الگوی معماری ( Event Driven Architecture ) ، قسمت اول

الگوی معماری ( Event Driven Architecture ) ، قسمت اول

الگوی معماری ( Event Driven Architecture ) ، قسمت اول
گپی درباره دنیای نرم افزار در سال 1402 ، مصادف با 2023 میلادی ، بخش اول

گپی درباره دنیای نرم افزار در سال 1402 ، مصادف با 2023 میلادی ، بخش اول

گپی درباره دنیای نرم افزار در سال 1402 ، مصادف با 2023 میلادی ، بخش اول


ارسال تیکت جدید